top of page
Velkommen til Neselva Deleie!

Å kjøpe en bolig kan være en stor økonomiske belastning for mange, særlig for unge førstegangskjøpere. Heldigvis finnes det en løsning som gjøre det mulig for flere å realisere drømmen om å eie sin egen bolig – Neselva Deleie.

Neselva Deleie

Vår bankpartner Nordea står klare til å hjelpe deg på veien til boligdrømmen. De tilbyr finansiering til Neselva Deleie med konkurransedyktig rente og personlig rådgiving og service tilpasset deg og økonomien din. 

Fyll ut skjema under og Nordea kontakter deg om finansiering og egenkapital for Neselva Deleie.

N_L1_B4_RGB.png

Med Neselva Deleie kan du som ikke har all egenkapitalen tilgjengelig i dag, kjøpe deg en leilighet som for alle praktiske formål oppleves som din egen. Neselva Hageby 3 AS har utviklet et konsept som innebærer at du kun trenger å kjøpe 50 % av leiligheten. Resterende del leies av utbygger. Dette innebærer at kravene til hvor mye du trenger å stille av egenkapital vil bli vesentlig redusert.

HVORDAN FUNGERER DET I PRAKSIS?

Med Neselva Deleie eier du boligen du drømmer om – sammen med oss. Vi leier vi ut vår andel av leiligheten til deg som bruker til en avtalt leiepris.

 

Gjennom Neselva Deleie må du kjøpe minimum 50 % av leiligheten. Du kan når som helst kjøpe resterende andel av leiligheten, eller deler av vår andel av leiligheten. Kjøper du deler av resterende andel av leiligheten må du minimum kjøpe 25 %.

 

Dersom du kjøper resterende del eller andel av leiligheten innen 3 år etter overtakelse, vil prislisten ved kjøpet legges til grunn for beregningen av kjøpesummen. Det betyr at vi ikke indeksregulerer prisen på boligen de første 3 årene og at du dermed har en «prisgaranti» i denne perioden.

 

Kjøper du resterende del av leiligheten etter at 3 årsfristen er utløpt, vil prisen bli regulert etter Statistisk Sentralbyrås prisindeks for brukte boliger fra første overtakelse av leiligheten og til kjøpet avtales.

 

For deg som kjøper er det ingen «bindingstid», og du kan når som helst velge å selge din andel av leiligheten. Neselva Deleie legger opp til at en oppløsning av sameiet fortrinnsvis skal skje gjennom frivillig salg. Markedet vil bestemme hva du får for din eierandel.

 

Du som selger kan ikke kreve oppløsning av sameiet ført det er gått 5 år fra overtakelse av boligen. Neselva Deleie er ment å være en ordning som skal hjelpe kjøpere til finansiering av bolig og ikke et langtids leieforhold. Ved mislighold fra kjøpers side kan selger kreve oppløsning av sameiet før 5 årsfristen er utløpt. Kjøper oppfordres til å sette seg godt inn i avtale om kjøp ved Neselva Deleie før inngåelse av kontrakten.

GettyImages-510382894.jpg

ENKELT Å REGNE PÅ

Kjøper du en bolig til kr 4.550.000,- eks. omk. og inngår 50% Deleieavtale med oss, trenger du kun å betale halve beløpet nå. Ved Egenkapitalkrav på 15% vil du i praksis kun trenge 7.5% i Egenkapital av total kjøpesum. I tillegg kommer leieprisen på vår andel av boligen, samt at du som kjøper betaler hele boligens andel av felleskostnader (se prisliste for leiebeløp andel felleskost).

Eksempel på kostnader første 3 år med Neselva Deleie (bolig N59)

Kjøpesum: kr 4.563.256,- inkl. omk.

Andel kjøpesum inkl. omk. ved 50% Deleie: kr 2.283.926,- inkl. omk.

Lånebehov bank: kr 1.933.000,- *

Egenkapital: kr 350.926,-

Boliglån og avdrag på eget lån: kr 11.040,- pr mnd *

Felleskostnader: kr 1.632,- pr mnd

Leiekostnader til Neselva Hageby AS: kr 5.214,- pr mnd

Total kostnad: kr 17.886,- pr mnd

 

*For å få boliglån kreves min. 15% av kjøpesum inkl. omkostninger i egenkapital. Eksemplet over med rente på 5.5% på boliglånet og 30 års løpetid. Eff. rente 5.71 % p.a., kr 1.933.000,- o/30 år. Totale kostnader: kr 3.977.730,-.

HVILKE BOLIGER TILBYR VI NESELVA DELEIE PÅ?

Se gjeldende prisliste merket med Neselva Deleie for oversikt over boliger det tilbys Deleie på.

Link til prislisten finner du her

Neselva Hageby
Neselva Hageby
Neselva Hageby
Neselva Hageby
Neselva Hageby
Neselva Hageby
Neselva Hageby
Neselva Hageby
bottom of page