top of page
Kort vei til det
du er glad i!

Området har tilgang til flotte friluftsområder, og i tillegg strekker Neselva seg gjennom området som en grønn lunge. Neselva er en viktig elv for gytested for sjøørret i Oslosfjorden.

 

Det vil bli bygget et nytt lokalt nærsenter på området i tillegg til butikker på Nesbru og Holmen Senteret.

 

Det har vært viktig i planleggingsfasen å tilrettelegge for en moderne boform med mulighet for å bo grønt og landlig med god kommunikasjon. Gangavstand til tog og buss med gode forbindelser til Asker, Sandvika og Oslo. Det er godt utbygget sykkelveinett som gjør det mulig å sykle til jobb eller til marka. Det er gangavstand til Billingstad skole, Nesbru Videregående skole, og det kommer ny barnehage med ca. ti avdelinger grensende mot jordbruksarealene i vest. 

 

På Vestre Billingstad åpnes det for en moderne og grønnere livsstil med blant annet godt tilrettelagt lademulighet for bil og sykkel, samtidig som det blir utarbeidet et helt nytt sykkel- og bildelingskonsept, hvor tanken er at flere kan ha tilgang til bil og sykkel uten å eie selv. 

 

Dette blir en helt ny grønn bydel med nytenkende arkitektur og løsninger som er skapt for å gi høy bokvalitet til mennesker i alle aldre. 

 

På Billingstad Vest lever man godt i Asker!

Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
Neselva Hageby, Billingstad
bottom of page